Om PEP-konceptet
Hos PEP-World tror vi på legebaseret læring, dvs. at børn lærer og udvikler sig gennem leg. Derfor er PEP-World et intelligent opbygget legeunivers, der er skabt til at udvikle barnets basi- sintelligenser og forberede barnet på de udfordringer, det vil møde i fremtiden.
Alle aktiviteter, hold og events er tilrettelagt, så du som voksen møder barnet i øjenhøjde gennem leg, dans og bevægelse. Legen motiverer barnet til at udforske, eksperimentere, opda- ge og løse problemer – alt sammen værdifulde færdigheder at have, både som barn og voksen. Dans og bevægelse stimu- lerer barnets kropslige intelligens og skaber en sund balance mellem det kropslige og det mentale.
Kom og leg, dans og lær med os – Velkommen til PEP-World!

Udforsk verden og styrk dit barns udvikling. 

KOM MED PÅ VORES PEP-HOLD:

SPRINTER-HOLDET FOR BØRN PÅ 2-3 ÅR

COCO-HOLDET FOR BØRN PÅ 3-5 ÅR

Lad dit barn lege og gå på eventyr, samtidig med at det får styrket sine basisintelligenser. Vi udforsker, undersøger og afprøver vi forskellige lege, der alle sammen understøtter dit barns udvikling. holdet for børn samt en forælder. 

Vi mødes en gang om ugen til leg, dans og bevægelse.

Meld jer til HER

Om os
PEP-World er skabt af Marie Angelique Girling Gomard, der er idrætspsykolog og terapeut med speciale i børns kropslige og mentale trivsel. Marie Angelique har udviklet et særligt bevægelseskoncept for børn på 0-6 år, der udvikler og træner børnenes motoriske og relationelle færdigheder.

Du møder Marie Angelique på PEP-holdene, i rådgivningen og til koncerter/events.
Bag sig har Marie Angelique et hold af dygtige mennesker, der hjælper med alt fra idéudvikling, kommunikation, grafik og teknologisk udvikling.

far og barn

Skru op for nærværet

– med leg, læring og ledelse